Bedrijfsnaam: Hashtaguniq 
Websites: www.hashtaguniq.nl
Email: linda@hashtaguniq.nl  
KvK nummer: 75401002    
 
Algemeen Hashtaguniq kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Hashtaguniq behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Uitvoering van de opdracht

Hashtaguniq zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.  –  U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Hashtaguniq is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen. – Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Hashtaguniq zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Hashtaguniq deze selectie heeft gemaakt. Hashtaguniq is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Hashtaguniq niet geschikt zijn om te tonen.

Artikel 2: producten & levering

De bestanden worden via Pixieset geleverd. – Hashtaguniq levert geen RAW-bestanden.  – De foto’s worden binnen 3 weken geleverd.

Artikel 3: Betaling

De betaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de betaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden
worden verklaard.  – Eventuele reiskosten van Hashtaguniq zijn niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. – Hashtaguniq levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.

Artikel 4: Auteursrecht & privacy

Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Hashtaguniq. Commercieel gebruik van foto’s graag in overleg met Hashtaguniq. – De foto’s mogen niet extra bewerkt worden. Mocht Hashtaguniq waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt u hier op aangesproken.  – Hashtaguniq zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Artikel 5: Portretrecht

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Hashtaguniq toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden. Wil de klant een specifieke foto niet online terugzien kan dit overlegd worden.  – Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6: Auteursrechten & publicaties

Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlands wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Hashtaguniq .Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op met Hashtaguniq. – Op geleverde foto’s rusten altijd auteursrechten van Hashtaguniq. U koopt digitale foto’s, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken, publiceren of delen met bedrijven, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Hashtaguniq.
 
Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Hashtaguniq, deze moet u op ieder verzoek van Hashtaguniq kunnen tonen. – Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. – Op alle foto’s van Hashtaguniq rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hashtaguniq. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor bedrijfsmatige publicatie tenzij overeengekomen.   
 
Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeld te worden “Foto: Linda de Stigter Hashtaguniq”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe. – Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Hashtaguniq. Bij inbreuk zal Hashtaguniq de kosten in rekening brengen die gehanteerd worden bij verkoop plus een schadevergoeding.

Artikel 7: Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld.  – Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. – Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. – Hashtaguniq is niet aansprakelijk voor uzelf of u eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. – Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. – Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8: Annulering of ziekte

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, sneeuw) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf. Dit wordt uiterlijk een paar uur voor de geplande fotoshoot besloten.  – In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Hashtaguniq de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een vervangend afspraak volgen.

Artikel 9: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Hashtaguniq houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. – Indien u een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan u dit bij Hashtaguniq aangeven.